شرح وظایف معاونت بازرگانی

شرح وظایف معاونت بازرگانی

شرح وظایف معاونت بازرگانی
1399/7/7
0 نظر

بسمه تعالی
شرح وظایف معاونت بازرگانی
1-ایجاد کانال های متعدد فروش
2-برنامه ریزی برای جذب مشتریان جدید
3-تصمیم گیری یا ارائه نظر مشورتی در مورد قیمت محصول
4-طراحی چارت سازمانی واحدهای بازرگانی و فروش
5-پیشنهاد توسعه ی محصول
6-شناسایی وآنالیز محصولات رقبا
7-شناسایی مشتریان فعلی و طبقه بندی آنها برحسب سن، جنس، درآمد،موقعیت
جغرافیایی،حساسیت خدمات و پیش بینی نوع و مقدار تقاضای سالانه هر گروه
8-دریافت آمار رضایت مشتریان پیشنهاد و مشاوره های لازم برای افزایش
رضایتمندی آنها
9-مطالعه و برنامه ریزی در مورد انتخاب،همکاری و ارزیابی نمایندگان
فروش
10-برنامه ریزی در مورد تخفیف
ها،جوایز و انگیزه های افزایش خرید توسط مشتریان

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر